▪ ΟΜΟΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Εκπαίδευση, Διπλώματα και Άδειες
Ομοσπονδιακών Τεχνικών

Η εκπαίδευση/κατάρτιση των ενδιαφερομένων στην κάθε ειδικότητα γίνεται με ειδικά σεμινάρια περίπου κάθε μήνα από εξειδικευμένους διπλωματούχους Ομοσπονδιακούς τεχνικούς της ΕΧΟΕ ή του εξωτερικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε οποιαδήποτε σεμινάρια, εξετάσεις κλπ είναι να είναι μέλη της ΕΧΟΕ και ταμειακώς εντάξει προς αυτήν.

Τα σεμινάρια που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία είναι:

Ομοσπονδιακά σεμινάρια αθλητικής τεχνικής κατάρτισης και εξετάσεις για:

Ομοσπ. Δίπλωμα Master Προπονητή Αθλητικού Χορού Latin/Standard 1ου Επιπέδου

Ομοσπ. Δίπλωμα Master Προπονητή Αθλητικού Χορού Latin/Standard 2ου Επιπέδου

Ομοσπ. Δίπλωμα Master Προπονητή Αθλητικού Χορού Latin/Standard 3ου Επιπέδου

Ομοσπ. Δίπλωμα Προπονητή Ερασιτεχνών Αθλητικού Χορού Latin/Standard 1ου Επιπέδου

Ομοσπ. Δίπλωμα Προπονητή Ερασιτεχνών Αθλητικού Χορού Latin/Standard 2ου Επιπέδου

Ομοσπ. Δίπλωμα Προπονητή Ερασιτεχνών Αθλητικού Χορού Latin/Standard 3ου Επιπέδου

Ομοσπ. Δίπλωμα Εκπαιδευτή/Εξεταστή Σεμιναρίων

Ομοσπ. Άδεια Κριτή Latin/Standard Επιπέδου Α/Β

Ομοσπ. Διεθνή Άδεια Κριτή Latin/Standard

Ομοσπονδιακά σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης και εξετάσεις για:

Ομοσπ. Άδεια Διευθυντή Αγώνων

Ομοσπ. Άδεια Γραμματέα Αγώνων

Ομοσπ. Άδεια Χειριστή Αποτελεσμάτων Skating

Ομοσπ. Άδεια Παρουσιαστή Αγώνων

Ομοσπ. Άδεια Υπεύθυνου Μουσικής

Διπλώματα, Άδειες και Βιβλιάρια τεχνικών

Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν τα ανάλογα διπλώματα και τις ειδικές άδειες/Βιβλιάρια ΕΧΟΕ αφού πρακολουθήσουν τα ειδικά υποχρεωτικά σεμινάρια, που διεξάγονται σε τακτά διαστήματα (περίπου ανά 1-2 μήνες) και περάσουν με επιτυχία τις ανάλογες εξετάσεις.

Να σημειώσουμε ότι τα διπλώματα αυτά δεν είναι Χοροδιδασκάλων και ως εκ τούτου δεν αφορούν στην αναλυτική μελέτη των βηματολογίων των χορών, αλλά αφορούν στην τεχνική κατάρτιση των ενδιαφερομένων με κριτήρια κυρίως Αθλητικού χαρακτήρα. Ισχύουν από 01/01 έως 31/12 κάθε έτους.

Οι Τεχνικοί θα πρέπει να ανανεώνουν το βιβλιάριο-άδεια τους κάθε αρχή του έτους παρακολουθώντας τουλάχιστον 1 μέρα Σεμιναρίων ενημέρωσης Τεχνικών που διοργανώνει προς τούτο η ΕΧΟΕ κατά την διάρκεια του έτους.

- Κατάλογος Προπονητών

- Κατάλογος Κριτών