▪ ΟΜΟΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Ομοσπονδιακοί προπονητές αθλητικού χορού

Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Αθλητικού χορού προσβλέπει στην προετοιμασία των αθλητών, μεταδίδοντας σε αυτούς τους κανόνες της τεχνικής και της λειτουργίας του αθλητισμού, υπερασπιζόμενος την ηθική και σωματική υγεία αυτών.

Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές εκτός από την διδασκαλία του χορού απαιτείται να αποκτήσουν και μια Αθλητική προετοιμασία και κατάρτιση που υπαγορεύονται από τη γνώση των κανόνων και των κανονισμών της Αθλητικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν. Οι Χοροδιδάσκαλοι δεν είναι Ομοσπονδιακοί Προπονητές Αθλητικού Χορού.

Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως Ομοσπονδιακός Προπονητής Αθλητικού χορού και να γραφτεί στο μητρώο των Ομοσπονδιακών Προπονητών Αθλητικού χορού του κλάδου Ομοσπονδιακών Τεχνικών θα πρέπει να συμμετάσχει στα ειδικά σεμινάρια κατάρτισης που οργανώνει ο Τεχνικός Τομέας της Ομοσπονδίας (ΤΤΟ), να περάσει με επιτυχία τις ανάλογες εξετάσεις πιστοποίησης και να αποκτήσει το ανάλογο Δίπλωμα και Άδεια Ομοσπονδιακού Προπονητή Αθλητικού Χορού. Η ιδιότητα του αυτή διατηρείται και ανανεώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση, σε ετήσια βάση, των ανάλογων σεμιναρίων ενημέρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

• Να είναι Έλληνες πολίτες ή να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

• Να έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας ανάλογα με την ειδικότητα.

• Να έχουν αγωνιστεί σε Αγώνες της ΕΧΟΕ ή και Διεθνείς.

• Να είναι μέλη της ΕΧΟΕ και ταμειακώς εντάξει.

Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους αλλά και μετά την απόκτηση του πτυχίου τους απαγορεύεται αυστηρά να κρίνουν σε αγώνες, Φεστιβάλ, διαγωνισμούς χορού αλλά και να συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με Σχολές, Συλλόγους, Οργανισμούς που δεν είναι μέλη της ΕΧΟΕ. Η παράβαση του παραπάνω κανονισμού αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και ο παραβάτες παραπέμπονται αυτόματα στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΧΟΕ με κύρωση απομάκρυνσή τους από την ΕΧΟΕ για διάστημα 6 ή 12 ή 24 μηνών ή δια παντός.

- Κατάλογος Προπονητών

- Κατάλογος Κριτών