Σ' αυτή την ενότητα

Γενικές πληροφορίες

για τα μέλη

   

Δείτε επίσης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

• Τι έχουμε πετύχει

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΕΣ

• Οφέλη Μελών - Αθλητών

• Εξετάσεις- Διπλώματα

• Αίτηση νέου μέλους

ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΧΟΕ

• Αίτηση βιβλιαρίου αθλητή

OΡΓΑΝΑ

Η W.D.S.F.

• Χρονολόγιο

ΑΛΛΟΙ ΧΟΡΟΙ

Συνδρομές Μελών

   - Adobe PDF (57 kb)

Αίτηση νέου μέλους

   - Adobe PDF (57 kb)

Κατάλογος μελών

   - Adobe PDF (57 kb)

 

Μέλη της Ε.Χ.Ο.Ε γίνονται Σωματεία, Σχολές, Οργανισμοί, Δημοτικές Επιχειρήσεις που καλλιεργούν Λατινοαμερικάνικους (Latin), Ευρωπαϊκούς (Ballroom) αλλά και γενικότερα διάφορους χορούς του κόσμου σε Αθλητικό και αγωνιστικό επίπεδο στις κατηγορίες International Style και American Style.

Τα μέλη της Ε.Χ.Ο.Ε διακρίνονται σε τακτικά, συνεργαζόμενα συνδρομητικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο Σωματεία και Σύλλογοι που είναι νόμιμα αναγνωρισμένα ως αθλητικά με αντικείμενο το χορό.

Ειδικότερα:

- Τακτικά μέλη

Είναι οι Σύλλογοι Αθλητικού Χορού που είναι αναγνωρισμένοι ως Αθλητικοί απο το Πρωτοδικείο της έδρας τους και το καταστατικό τους είναι σύμφωνο με τον Αθλητικό νόμο.

Τα τακτικά μέλη έχουν τα δικαιώματα:

1. Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές συνελεύσεις και στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας.

2. Να δηλώνουν ζευγάρια στην ΕΧΟΕ για να αποκτήσουν βιβλιάριο ή κάρτα Αθλητή προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, καθώς επίσης και ζευγάρια και Ομάδες χορού σε όλους τους αναγνωρισμένους αγώνες της ΕΧΟΕ.

3. Συμμετοχής των Ζευγαριών τους στις Προπονήσεις με Διεθνείς Προπονητές που διοργανώνει σε τακτά διαστήματα η ΕΧΟΕ.

4. Συμμετοχής σε όλα τα Σεμινάρια Αθλητικής κατάρτισης για Διπλώματα Προπονητών, Κριτών Χορού και άλλων Τεχνικών της Ομοσπονδίας.

- Συνεργαζόμενα συνδρομητικά μέλη

Είναι Σχολές και Σύλλογοι που ασχολούνται με τον Αθλητικό χορό και βοηθούν στην οικονομική ενίσχυση της ΕΧΟΕ με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών της.

Τα συνεργαζόμενα συνδρομητικά μέλη έχουν τα δικαιώματα:

1. Να δηλώνουν ζευγάρια στην ΕΧΟΕ για να αποκτήσουν βιβλιάριο ή κάρτα Αθλητή προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, καθώς επίσης και ζευγάρια και Ομάδες χορού σε όλους τους αναγνωρισμένους αγώνες της ΕΧΟΕ.

2. Συμμετοχής των Ζευγαριών τους στις Προπονήσεις με Διεθνείς Προπονητές που διοργανώνει σε τακτά διαστήματα η ΕΧΟΕ.

3. Συμμετοχής σε όλα τα Σεμινάρια Αθλητικής κατάρτισης για Διπλώματα Προπονητών, Κριτών Χορού και άλλων Τεχνικών της Ομοσπονδίας.

- Συνεργαζόμενα συνδρομητικά μέλη με μειωμένη συνδρομή

Είναι Σχολές και Σύλλογοι που ασχολούνται με τον Αθλητικό χορό και βοηθούν στην οικονομική ενίσχυση της ΕΧΟΕ με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών της.

Τα συνεργαζόμενα συνδρομητικά μέλη με μειωμένη συνδρομή έχουν μόνο το δικαίωμα να δηλώνουν Ομάδες χορού σε όλους τους αναγνωρισμένους αγώνες της ΕΧΟΕ.

 

Οι μαθητές και μαθήτριες αλλά τα παιδιά και οι έφηβοι των Σχολών Χορού θεωρούνται ερασιτέχνες χορευτές στην Ομοσπονδία μας.

Η εγγραφή νέων μελών αποφασίζεται κατά την εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Για την εισδοχή Σωματείου μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση από το ενδιαφερόμενο σωματείο που θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

• Επίσημο αντίγραφο καταστατικού και των τροποποιήσεών του και βεβαίωση ότι καταχωρήθηκε στα επίσημα βιβλία του Πρωτοδικείου της έδρας του,

• Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί αναγνώρισης του,

• Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του,

• Ακριβές αντίγραφο Εσωτερικού κανονισμού του (αν υπάρχει),

• Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση για είσοδο-εγγραφή του σωματείου καθώς επίσης και απόφαση διορισμού αντιπροσώπου και αναπληρωτή του στην Ε.Χ.Ο.Ε.

• Απόδειξη του ταμείου της Ε.Χ.Ο.Ε ότι κατέβαλε την εγγραφή του όπως ορίζεται και την αναλογούσα συνδρομή του τρέχοντος χρόνου.

Ολα τα τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας, θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.

Designed & maintained by BCNINTEGRATED

 

Copyright © 2005-2019,  Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος   |   Όροι χρήσης   |   Προστασία απορρήτου