Σ' αυτή την ενότητα

Πανελλήνια λίστα κατάταξης

αθλητικών ζευγαριών

   

Δείτε επίσης

ΓΕΝΙΚΑ

     • Κατηγορίες - Βηματολόγια

     • Διεξαγωγή - Βαθμολογία

     • Κανονισμοί

     • Λίστα κατάταξης ζευγαριών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-
        ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΧΟΕ

     • Αποτελέσματα

     • Φωτοθήκη

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ
        ΑΓΩΝΕΣ ΕΧΟΕ

Πανελλήνια Λίστα Κατάταξης

   - Ενήλικες

   - Νέοι

   - Έφηβοι

   - Παίδες

 

 

Η Πανελλήνια Λίστα Κατάταξης καταρτίζεται από τον/την Διευθυντή/τρια Αθλητικών της ΕΧΟΕ, σύμφωνα με το ¶ρθρο 14 του Γενικού Αγωνιστικού Κανονισμού, τον Πίνακα Βάσης και τον Πίνακα Ποσοστών Προσθαφαίρεσης που εκθέτουμε παρακάτω, κατά την διάρκεια του έτους. Η Λίστα αυτή υπολογίζεται από το σύνολο των Αγώνων που έχει λάβει μέρος κάθε ζευγάρι και ισχύει μόνο για τα Μέλη και τους Αγώνες και Διαγωνισμούς Χορού που είναι Αναγνωρισμένοι και Αδειοδοτημένοι από την ΕΧΟΕ.

Στους Βαθμούς Βάσης λαμβάνεται υπ' όψιν εάν οι Αγώνες είναι:

a. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΟΕ
b. ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΧΟΕ
c. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ με ΤΥΠΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΧΟΕ

Στους Βαθμούς Βάσης προσθαφερούνται ποσοστά ανάλογα με τα παρακάτω κριτήρια:

a. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
b. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
c. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ
d. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Λίστα ισχύει για τα Ζευγάρια:

a. Παίδων 07-11 (Κλάσεις Γ1, Γ2 και Γ3 Latin)
b. Εφήβων 12-15 (Κλάσεις Γ1, Γ2 και Γ3 Latin)
c. Εφήβων Ι 12-13 (Κλάση ΔΘΝ Latin)
d. Εφήβων ΙΙ 14-15 (Κλάση ΔΘΝ Latin)
e. Νέων 16-18 (Κλάση ΔΘΝ Latin)
f. Ενηλίκων 19-34 (Κλάση ΔΘΝ Latin)

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορέψουν Αθλητές της ΕΧΟΕ σε οποιονδήποτε Αγώνα του εξωτερικού αλλά και αγώνες WDSF στην Ελλάδα είναι να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Η ΕΧΟΕ ορίζει ότι:

1. στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ και ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ WDSF από 01.01 έως 31.12 λαμβάνουν μέρος τα 2 πρώτα Ζευγάρια της Λίστας του τρέχοντος έτους.

a. Εφήβων ΙΙ 14-15 (Κλάση ΔΘΝ Latin)
b. Νέων 16-18 (Κλάση ΔΘΝ Latin)
c. Ενηλίκων 19-34 (Κλάση ΔΘΝ Latin)

2. στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ και ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ WDSF από 01.01 έως 31.12 λαμβάνει μέρος το 3ο Ζευγάρι της Λίστας του τρέχοντος έτους.

a. Εφήβων ΙΙ 14-15 (Κλάση ΔΘΝ Latin)
b. Νέων 16-18 (Κλάση ΔΘΝ Latin)
c. Ενηλίκων 19-34 (Κλάση ΔΘΝ Latin)

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής από κάποιο ζευγάρι ο/η Διευθύντής/ρια Αθλητικών αποφασίζει για το ποιό ζευγάρι/α θα αντιπροσωπεύσει/ουν την Ελλάδα στους παραπάνω τίτλους WDSF.

Ζευγάρια που θα συμμετάσχουν σε αγώνες μη αναγνωρισμένους και αδειοδοτημένους από την ΕΧΟΕ, εκπίπτουν αυτόματα από την Εθνική Λίστα Κατάταξης.

Πίνακας Βαθμών Βάσης

Ο πίνακας αυτός αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση της Πανελλήνιας Λίστας κατάταξης της Ε.Χ.Ο.Ε. και των αναγνωρισμένων αγώνων από αυτή. Σε αυτό τον πίνακα φαίνεται πόσους βαθμούς λαμβάνει κάθε ζευγάρι ανάλογα με τη θέση που έλαβε σε κάθε Αγώνα:

 

 

Πρωτάθλημα

 & Κύπελλο

Ελλάδος Ε.Χ.Ο.Ε.

Αναγνωρισμένοι

Εθνικοί Αγώνες

Ειδικοί διαγωνισμοί

αδειοδοτημένοι από την Ε.Χ.Ο.Ε.

Θέση

Βαθμοί

Βαθμοί

Βαθμοί

1

2

3

4

5

1000

900

800

700

600

600

540

480

420

360

100

90

80

70

60

6

7

8

9

10

500

450

400

350

300

300

270

240

210

180

50

45

40

35

30

11

12

13-24

25-48

49-τελ.

250

200

150

100

50

150

120

90

60

30

25

20

15

10

5

Πίνακας Ποσοστών Προσθαφαίρεσης

Συμπληρωματικά με τον πίνακα βαθμών βάσης, για τον υπολογισμό των βαθμών που λαμβάνει κάθε ζευγάρι μετά από κάθε αγώνα εφαρμόζεται ο Πίνακας Ποσοστών Προσθαφαίρεσης, με βάση τον οποίο αυξάνονται ή μειώνονται αναλογικά οι βαθμοί του πίνακα βάσης.

Στον πίνακα Ποσοστών Προσθαφαίρεσης εφαρμόζονται τα εξής κριτήρια:

• Ο Αριθμός των ζευγαριών που λαμβάνει μέρος σε κάθε Αγώνα

• Ο αριθμός των κριτών

• Ο αριθμός των Συλλόγων / Σχολών που συμμετέχουν

• Ο αριθμός των ετών που διαξάγονται οι συγκεκριμένοι αγώνες.

Αναλυτικά:

 

Αριθμός

Συμμετεχόντων

Ζευγαριών

Αριθμός

Κριτών

Χορού

Αριθμός

Συμμετεχόντων

Συλλόγων/Σχολών

Έτη

Διεξαγωγής

Αγώνων

Ζευγ.

%

Κριτές

%

Σύλλογοι

%

Έτη

%

1

2-3

4-6

7-12

13-24

25-36

37-48

49-64

65 και άνω

-20

-10

0

+10

+20

+25

+30

+35

+40

3

5

7

9

11

0

+20

+30

+35

+40

1

2-3

4-10

11-14

15-25

26-50

51 και άνω

-20

-10

+10

+20

+30

+35

+40

Έως 1

2-5

6-10

11-15

16 και άνω

0

+10

+20

+35

+50

   
 

Κατηγορίες και χοροί

Designed & maintained by BCNINTEGRATED

 

Copyright © 2005-2016,  Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος   |   Όροι χρήσης   |   Προστασία απορρήτου